Strona główna1 » Komu przysługuje zwolnienie z akcyzy

Komu przysługuje zwolnienie z akcyzy

Zwolniony z akcyzy jest każdy kupujący, który nabywa max 200 kg węgla. W przypadu zapotrzebowania na większą ilość należy opłacić koszt akcyzy. Jednakże w niektórych przypadkach prawo przewiduje zwolnienie z akcyzy dla kupujących zaopatrujących się w większe ilości węgla. Szczegółowo opisuje to ustawa. Od 1 stycznia 2019 r. na podstawie zmian w ustawie o podatku akcyzowym wynikających z wejścia w życie nowej ustawy z 20 lipca 2018 r. o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (Dz. U. z 2018 poz. 1697) sprzedawca wyrobów węglowych obowiązany jest uzyskać od nabywcy takich wyrobów oświadczenie, że są one przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

Przy zakupie węgla kupujący jest zobowiązany okazać dowód osobisty i podać poniższe dane:

 
1.   imię i nazwisko
2.   adres zamieszkania
3.   numer dowodu osobistego
4.   numer PESEL


Podanie wyżej wymienionych danych jest podstawą do zwolnienia z akcyzy.
W przeciwnym wypadku jesteśmy zobowiązani doliczyć do ceny węgla obowiązującą stawkę podatku akcyzowego w wysokości 37,46 zł do każdej zakupionej tony węgla.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl