Ile potrzebuje ekogroszku na ogrzanie domu 100 m2, 150 m2, 200 m2?

Odpowiednio wyliczona ilość ekogroszku pozwala oszacować, ile trzeba go zamówić, by w okresie grzewczym nie zabrakło opału. W związku z tym, warto wiedzieć co wziąć pod uwagę w swoich kalkulacjach.

Odpowiednio wyliczona ilość ekogroszku pozwala oszacować, ile trzeba go zamówić, by w okresie grzewczym nie zabrakło opału. W związku z tym, warto wiedzieć co wziąć pod uwagę w swoich kalkulacjach.

Jak policzyć ile ekogroszku potrzebuję do ogrzania domu?

Na początku trzeba określić, jakie jest szacowane średnioroczne zapotrzebowanie na ciepło dla Twojego domu. Przyjmuje się, że:

 • budynki budowane w latach 1975-1985, generują zapotrzebowanie na poziomie ok. 250 kWh/m2;
 • budynki budowane w latach 1986-1995, generują zapotrzebowanie na poziomie ok. 200 kWh/m2;
 • współcześnie powstające budynki z dobrą termoizolacją, generują zapotrzebowanie na poziomie ok. 100 kWh/m2.

Wartości te są czysto szacunkowe, ponieważ do każdego budynku należy podejść w sposób indywidualny i na podstawie parametrów jakie posiada, można ocenić jakie będzie faktyczne średnioroczne zapotrzebowanie na energię cieplną.

Ile potrzebuje ekogroszku na ogrzanie domu 100 m2, 150 m2, 200 m2

Czy wybór ekogroszku ma znaczenie?

Oczywiście, że tak. To jak dużo energii uda się uzyskać z jednego kilograma, pozwoli nam wyliczyć, ile faktycznie musimy go zamówić, by szacunkowo wystarczyło go nam na na cały rok.

Dla przykładu weźmiemy nasz ekogroszek PATRIOT PLUS, który cechuje się kalorycznością na poziomie 26-28 MJ/kg. Dla ułatwienia obliczeń, przyjmijmy wartość pośrednią, czyli 27 MJ/kg.

27 MJ = 7,22 kWh

Następnie trzeba określić sprawność kotła, która w zależności od jego możliwości i stanu technicznego, może się wahać. Przyjmijmy więc, że kocioł w którym będzie się spalał nasz ekogroszek będzie na poziomie 80%. Wtedy wykonujemy proste obliczenie:

ilość energii wyrażonej w kWh / sprawność kotła = faktyczna energia wynikająca ze spalania

W związku z tym dla naszego przykładu wygląda to tak: 7,22 kWh * 0,80 = 5,776 kWh

W procesie spalania ekogroszku nie da się uzyskać 100% efektywności spalania, dlatego trzeba ją korygować o sprawność kotła.

Zatem: Ile ekogroszku potrzebuje do ogrzania domu?

Jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na ciepło w domu?

Skoro wiemy już, jaką ilość energii cieplnej jesteśmy w stanie uzyskać z jednego kilograma ekogroszku, teraz musimy się dowiedzieć, ile tej energii potrzeba będzie do ogrzania całego domu.

Wyliczamy więc zapotrzebowanie budynku na ciepło, według tego wzoru:

Zapotrzebowanie na ciepło * powierzchnia budynku = roczne zapotrzebowanie na ciepło

Podstawiając po ten wzór możemy wyliczyć, że współczesny dom 100 m2 ma zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie 10000 kWh.

100 KWh * 100 = 10 000 kWh

W ten sam sposób będziemy to wyliczać, dla domów o powierzchni 150,200,300 m2, itd., uwzględniając jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na energię cieplną na metr kwadratowy powierzchni budynku.

Ile ekogroszku potrzebuję na ogrzanie domu o konkretnej powierzchni?

Wyliczyliśmy już jaka będzie efektywność spalania naszego ekogroszku oraz jakie zapotrzebowanie na ciepło generuje nasz dom. Teraz trzeba policzyć, ile ekogroszku powinniśmy kupić, by zapewnić nam ciepło przez cały rok.

Dla przykładu przyjmijmy założenia:

 • Powierzchnia domu: 250 m2
 • Ekogroszek: 27 MJ/kg
 • Spr. kotła: 78%
 • Zapotrzebowanie na energię cieplną: 200 kWh

200 kWh * 250 = 50 000 kWh

27 Mj = 7,22 kWh

7,22 kWh * 0,78 = 5,6316 kWh

50 000 kWh / 5,6316 = 8 878,47 kg/rok

Jeżeli chcielibyśmy wyliczyć koszt takiego ogrzewania, to wystarczy pomnożyć cenę 1 kg ekogroszku z ilością jaka wyjdzie nam z wyliczeń.

Jak oszczędzić na ogrzewaniu w sezonie grzewczym?

Znamy już szacunkowe wyliczenie, ile potrzeba nam będzie ekogroszku w ujęciu rocznym. Z racji, że są to tylko proste kalkulacje, nie możemy się nimi ślepo kierować. Choć dzięki nim jesteśmy w stanie ocenić, ile orientacyjnie ekogroszku trzeba będzie zamówić w danym roku, to dopiero faktyczne prowadzenie statystyk, pozwoli z czasem precyzyjniej określić, ile de facto się go zużywa.

Jednak by zminimalizować koszty ogrzewania warto pamiętać o tych kilku rzeczach:

 • Odpowiednie wyizolowanie domu może znacząco ograniczyć koszty ogrzewania;
 • Wysokie koszty ogrzewania mogą być związane z nieszczelnościami okien i drzwi;
 • Nie otwieraj okna w momencie gdy włączony jest kaloryfer. Przed otwarciem okien, wyłącz go i nie wietrz dłużej niż 5 min, ponieważ znacząco wychłodzisz pomieszczenie;
 • Skorzystaj z termostatów do kaloryferów, które będą dbały o utrzymanie temperatury, którą ustawisz;
 • Serwisuj regularnie kocioł, by utrzymać jego wysoką sprawność, a w efekcie efektywniej wykorzystywać opał..

Pamiętaj również o ogrzewaniu swojego domu tylko ekogroszkiem, który jest wiadomego pochodzenia oraz posiada odpowiednie certyfikaty – tak jak nasz ekogroszek PATRIOT.

2020 © Ekogroszek Patriot | Wszelkie prawa zastrzeżone
Powered by devback.pl